Za izvajanje nove učne prakse bodo strokovnjaki ZVKDS in UP FHŠ s podporo učiteljev OŠ Ivana Groharja in Šolskega centra Škofja Loka zasnovali različna gradiva in didaktične pripomočke, ki jih učitelji potrebujejo za kakovostno izvedbo učne ure v kateri bodo posamezne redne vsebine predstavljene s pomočjo primerov kulturne dediščine in veščin prenove.

Komplet odprtih učnih priprav, nabori metod in predlogov učnih pripomočkov bodo združeni v priročnike za učitelje podprte s kompletom didaktičnih pripomočkov z interaktivnim gradivom. 

Priročniki so načrtovani za vsako triado in bodo tako omogočali izvedbo posamezne učne ure v učilnici, na daljavo ali na terenu v lokalnem okolju.

Učiteljem bodo v podporo sledeči pripomočki:

  • priročniki z 18-stimi odprtimi učnimi pripravami, po en priročnik za vsako triado 
  • priročnik za izvedbo dneva dejavnosti z vključevanjem kulturne dediščine 
  • kompleti interaktivnih gradiv za poučevanje na daljavo
  • kompleti didaktičnih pripomočkov –  kompleti bodo zbrani v tako imenovanih skrinjah dediščine