Skupaj z učenci in učitelji Osnovne šole Ivana Groharja v Škofji Loki smo testirali nove učne priprave, ki so pripravljene na multidisciplinarnem nivoju, vse pa vključujejo primere iz kulturne dediščine.

Testiranih je bilo 18 učnih priprav, po 2 v posameznem razredu. Od teh je vedno ena priprava iz premeta likovne vzgoje, druga priprava pa je lahko: pri matematiki, spoznavanju okolja, tehniki, gospodinjstvu, zgodovini ali celo računalništvu. Učne priprave so kot prvo zasnovane na multidisciplinarnem nivoju – to pomeni, da čeprav učitelj obravnava snov pri matematiki, jo povezuje s predmetom likovne vzgoje in snovjo iz učnega načrta likovne vzgoje, ali še iz tretjega predmeta, vse z namenom ustvarjanja bolj plastične prispodobe in za bolj poglobljeno razumevanje nove snovi ki je razložena z uporabo primerov iz področja nepremične kulturne dediščine
Odziv učencev je bil nad pričakovanji, najbolj pri kreativnem delu učne ure in ob uporabi novo zasnovanih didaktičnih pripomočkov, katerih namen je čimbolj nazorna predstavitev obravnavane tematike.
Napovedujemo delavnico za osnovnošolske učitelje , ki bo 21. marca 2024 v učnem laboratoriju v Škofji Loki, kjer bomo predstavili 18 novih učnih priprav, skupaj z novimi učnimi pripomočki in učnimi orodji.

Vabimo vas, da si pogledate video utrinek dogajanja med šolskimi urami na malo drugačen način.