Kulturna dediščina v osnovni šoli

S projektom smo zasnovali novo učno prakso ki sloni na medpredmetnem povezovanju in podaja učne snovi različnih predmetov skozi primere kulturne dediščine

 

Snovanje nove učne prakse 

Študijski obisk Norveške

5 dnevni obisk

V mestu Flekkefjord na Norveškem in na območju Geoparka Magma smo skozi  delavnice ter oglede na terenu spoznavali metode poučevanja kulturne dediščine v norveških osnovnih šolah. 

Analiza učnih načrtov

DOKUMENT

Z analizami učnih načrtov in dejavnosti smo pokazali, da se osnovnošolski predmeti lahko uspešno povezujejo tudi na področju kulturne dediščine.                         

Analiza dobrih praks 

DOKUMENT

Zbrali in analizirali smo dobre prakse vključevanja kulturne dediščine v osnovnošolskem kurikulumu v Sloveniji in na Norveškem.                                                

 

V podporo učni praksi 

Galerija pod Homanovo lipo

DIDAKTIČNI KOTIČEK

V OŠ  Ivana Groharja,  smo ustvarili prostor posvečen kulturni dediščini namenjen učenju, razstavljanju in druženju v ambientu arhitekturnih elemntov in podob starega mestnega jedra Škofje Loke.

Učni Laboratorij

UČNI PROSTOR

V bivši škofjeloški mestni hiši smo prenovili in opremili prostore, ki so v prvi vrsti namenjeni  učiteljem osnovnih šol za prenos znanja o nepremični kulturni dediščini.

Skrinja dediščine

DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK

Izdelali smo 9 lesenih skrinj, ki so po izgledu približek tradiconalnih skrinj za hrambo didaktičnih pripomočkov. Vsebina skrinj dopolnjuje učenje novih vsebin glede na posamezno triado. 

 

Preverjanje odzivov učencev na dediščino z nevrotestiranjem

Z inovativnim pristopom nevrotestiranja smo v različnih učnih okoljih merili možgansko aktivnost učencev pri učenju skozi primere kulturne dediščine, pri učenju redne učne snovi pri podaji učne vsebine na interaktiven način ter pri podaji učne vsebine na klasičen način. Tako smo prišli do znanstveno podkrepljenih ugotovitev, ki so nas usmerjale pri snovanju nove učne prakse.

 

Izvedba učne prakse s primeri iz dediščine

V osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki smo skupaj z učitelji izvedli 18 učnih ur s primeri iz nepremične kulturne dediščine. Učne ure so bile izvedene na podlagi 18 novih učnih priprav z didaktičnimi pripomočki prilagojenih za različne predmete v okviru vseh triad.