Učna gradiva za učitelje

Za izvedbo učne prakse s primeri kulturne dediščine smo pripravili priročnik za izvedbo dni dejavnosti in tri priročnike po vzgojno-izobraževalnih obdobjih, 18 okvirnih izhodiščnih scenarijev z gradivom, ki jih je mogoče poljubno prilagajati in didaktičnimi pripomočki v obliki iger.

 

Priročniki 

Priročnik  Dnevi dejavnosti

Pred vami je priročnik, ki smo ga pripravili v pomoč pri vključevanju učencev različnih starostnih skupin v raziskovanje kulturne dediščine. Želimo vam pomagati pri snovanju, organizaciji in izvedbi dnevov dejavnosti, zato smo v ta namen pripravili zbrana gradiva. Na ta način boste v svoje delo lažje vključili vsebine kulturne dediščine, ki vključuje vrednote, varovanje in ohranjanje, s poudarkom na ohranjanju tradicionalnih veščin.

Priročnik 2. vzgojno-izobraževalno obdobje

V osrednjem delu priročnika smo za vas pripravili 6 osnutkov učnih priprav, ki pomenijo možna izhodišča in z njimi povezane scenarije
izvedbe učnih ur 4. 5.in 6. razreda .Učne priprave za likovno umetnost, naravoslovje in tehniko, gospodinjstvo ter zgodovino obravnavajo: značilne gospodarske objekte na kmetiji; načrtovanje in obnovo dediščine obeležij v prostoru; značilno krašenje tekstila in pohištva; rimske mozaike; dediščino v prostoru in času. Priročnik obravnava poučevanje o kulturni dediščini in kulturno dediščino v učnih načrtih.

Priročnik 1.vzgojno-izobraževalno obdobje

V osrednjem delu priročnika smo za vas pripravili 6 osnutkov učnih priprav, ki pomenijo možna izhodišča in z njimi povezane scenarije
izvedbe učnih ur 1. 2.in 3.razreda. Učne priprave za LUM, MAT, SPO obravnavajo: kozolce;
značilne stavbne člene; značilne ograje v prostoru; raznolikost prostora in bivališč; poslikave fasad in notranjosti objektov; likovno urejenost fasad objektov. Priročnik obravnava poučevanje o kulturni dediščini in kulturno dediščino v učnih načrtih.

Priročnik 3. vzgojno-izobraževalno obdobje

V osrednjem delu priročnika smo za vas pripravili 6 osnutkov učnih priprav, ki pomenijo možna izhodišča in z njimi povezane scenarije
izvedbe učnih ur 7.8. in 9.razreda. Učne priprave za likovno
umetnost, tehniko in tehnologijo ter matematiko obravnavajo: značilne elemente na objektu; arhivsko gradivo in načrte; moteče posege v prostoru; značilne kovane elemente; krajinske ureditve; umeščanje objektov v/ob registrirano dediščino. Priročnik obravnava poučevanje o kulturni dediščini in kulturno dediščino v učnih načrtih.