SKRINJE DEDIŠČINE

       za osnovne šole 

 Za učitelje smo pripravili komplet didaktičnih skrinj, ki smo jih poimenovali skrinje  dediščine. Skrinje so izdelane iz slovenskega lesa, ki se je tradicionalno uporabljal v preteklosti, ter opremljene s kovanim okovjem, ki je izdelek dediščine kroparskega kovaštva. Po izgledu so skrinje interpretacija skrinj, ki so jih nekdaj uporabljali v kmečkem okolju za hrambo oblačil in dragocenosti. Tako, skrinje že same po sebi predstavljajo didaktični pripomoček.

Tokrat pa so namesto dote v skrinjah didaktični pripomočki (materiali, igre, sestavljanke itd.), ki smo jih razvili zato, da na zanimiv, zabaven in dinamičen način učitelji  učencem približajo učno snov osemnajstih učnih priprav, kjer se redna učna snov podaja skozi primere iz kulturne dediščine. 

Vsebina skrinje za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje

Za vas smo v skrinjo shranili didaktične pripomočke in materiale, ki so pripravljeni za uporabo. K didaktičnim pripomočkom spadajo tudi pdf predloge, ki so shranjene v skrinji, nekatere pa je za delo z učenci potrebno natisniti.

Seznam didaktičnih pripomočkov v skrinji:

 • predloga A3 enojni kozolec
 • predloga A3 toplar
 • igra spomin O kozolcih (lahko se igra tudi kot Črni Peter)
 • pobarvanka Elementi hiše
 • lesena sestavljanka Elementi hiše (s pdf predlogo)
 • lesena sestavljanka Simetrija Hiše (s pdf predlogo)
 • igralne karte Značilne ograje v prostoru
 • igra Potujem med pokrajinami (velika igralna podloga po vzoru igre človek ne jezi se)
 • igralne karte Domine
 • šablone za spoznavanje poslikav fasad in notranjosti objektov
 • predlog poslikave skrinje, ki se lahko aplicira tudi na druge kose pohištva

V skrinjo so priloženi naravni pigmenti (9 barv) bela tempera, čopič s prirezano (ravno) konico in vzorci petih lesnih vrst značilnih za stavbarsko dediščino.

1. RAZRED

O kozolcih: predloga enojnega kozolca, predloga toplarja, karte 

Likovna Umetnost:obravnava vrst črt

Z A3 predlogo enojnega kozolca, ter čelno fasado t.i. toplarja lahko učitelji prikažejo vrste črt, učenci pa predloge lahko uporabijo kot pobarvanko ali kot podlogo za trganko,rezanko. V prostočasni igri se učenci lahko igrajo s kartami po pravilih igre »Spomin« in povezujejo iste vrste kozolcev.

Značilni stavbni členi: lesena sestavljanka Elementi hiše

mATEMATIKA:obravnava pojmov, spodaj, zgoraj, nad, ob,…

 Lesena A3 podloga za razlago in poimenovanje posameznih arhitekturnih členov, ki so na magnetni podlagi. Učenci uporabljajo natisnjene predloge za podlago in arhitekturne člene.

2. RAZRED

Značilne ograje v prostoru: igralne karte

Likovna Umetnost:obravnava gradbenih materialov

 Igralne karte potiskane na obeh straneh, se pri pouku uporablja za demonstracijo materialov, učenci pa lahko v prostem času igrajo igro na dva načina: vlečejo karte po pravilih igre »Črni Peter« ali igrajo »Spomin« in iščejo pare tako, da povežejo sliko z besedilom.

Prostor in bivališča: Igra potujem, igralne karte Domine

Spoznavanje okolja

 Igra Potujem za sedem igralecev, se igra po pravilih človek ne jezi se. Med igro učitelj predstavi raznolikosti bivališč in tudi pokrajin. Učenci lahko sami izdelajo svoje figure na temo značilnih (lokalnih) folklornih oblačil ali figure v obliki značilno oblikovanih hiš z ustrezno barvo fasade. V prostem času se učenci lahko igrajo s kartami Domine. 

3. RAZRED

Poslikave fasad in notranjosti objektov: šablone

Likovna Umetnost:obravnava poslikav, vzorcev, ornamentov

S predlogami šablon učenci spoznavajo tehniko izdelave bordur na stenah in težavnost take izvedbe. Za izdelavo se uporabijo naravni pigmenti, čopiči s prirezano (ravno konico) in gobica za tufanje. Dela se lahko na bel papir nalepljen na steno.

Likovna urejenost fasad: lesena sestavljanka Simetrija hiše

Matematika:obravnava osi,polno

prazno, simetrije, kompozicije..

A3 lesena podloga z magneti s katero se demonstrira kaj je to os, pokaže simetrično urejeno fasado, ki se lahko z dodajanjem ali odvzemanjem stavbnih členov spreminja v asimetrično. V prostem času se lahko učenci igrajo s podlogo ali pa natisnjene predloge podlog uporabijo kot pobarvanko.

Navodila za uporabo didaktičnih pripomočkov

Vsebina skrinje za 2. vzgojno-izobraževalno obdobje

rZa vas smo v skrinjo shranili didaktične pripomočke in materiale, ki so pripravljeni za uporabo. K didaktičnim pripomočkom spadajo tudi pdf predloge, ki so shranjene v skrinji, nekatere pa je za delo z učenci potrebno natisniti. 

Seznam didaktičnih pripomočkov v skrinji:

 • igralne karte Gospodarski objekti na kmetiji
 • predloge fasad stavb z mrežnim listom
 • igra Potujem med fasadami
 • igralne karte Obeležja
 • predloge ornamentov
 • igralne karte Line v lesenem zatrepu
 • predloge rimskih mozaikov, A 3 velikost
 • časovni trak iz blaga
 • predlog poslikave skrinje, ki se lahko aplicira tudi na druge kose pohištva

 V didaktični skrinji so priloženi, naravni pigmenti, barvna karta Caparol Histolith z značilnimi barvnimi odtenki fasad, vzorci značilnih kamenčkov za ponazoritev realnih dimenzij kamnov in vzorci petih lesnih vrst značilnih za stavbarsko dediščino.

4. RAZRED

Gospodarski objekti na kmetiji: igralne karte

Likovna Umetnost:obravnava prostora (naravni/zunanji,…)

Igralne karte s prikazom značilnih gospodarskih objektov, ki so natisnjene obojestransko. Učenci se lahko v prostem času igrajo z igralnimi kartami po pravilih igre »Spomin« in povezujejo fotografije z besedilom/nazivom.

Načrtovanje in obnova dediščine: predloge fasad stavb

naravoslovje in tehnika:obravnava gradnje modelov zgradb na podlagi skice

Predloge fasad stavb iz starega mestnega jedra ter mrežnega lista s pomočjo katerih učenci na podlagi fasad gradijo tloris stavbe, z eno ali več etažami, glede na njihove zmožnosti. Za obravnavo teme raznolikosti fasad se lahko uporabi tudi igra Potujem. Predloge fasad se lahko uporabijo tudi pri LUM za barvanje.

5. RAZRED

 Obeležja: igralne karte spomin

Likovna Umetnost:obravnava obeležij;poustvarjanje; 

Predloge obeležij lahko učitelj uporabi za demonstracijo. Priporoča se, da se predloge zamenja s fotografijami lokalnih obeležij v neposredni bližini, po možnosti izdelajo te fotografije učenci ob pomoči učitelja. Igralne karte z obeležji lahko učenci uporabijo za igro po pravilih igre »Spomin«.

Krašenje tekstila in pohištva: predloge ornamentov, igralne karte Line v lesenem zatrepu

gospodinjstvo:obravnava obdelave tkanin in vzorcev, vrste tkanin.

 Predloge, ki so izdelane po knjigi »Slovenski ornament«, avtorja Jožeta Karlovška se uporablja za demostracijo. Za demonstracijo blaga lahko učitelj uporabi tudi izdelan časovni trak za 6. razred. Igralne karte  »Značilne line v lesenem zatrepu« učenci igrajo po pravilih igre »Črni Peter« ali z izločitvijo karte z neznačilno lin igro spomina.

6. RAZRED

Rimski mozaiki: predloge mozaikov

Likovna Umetnost:obravnava rimskih mozaikov

Različne predloge mozaikov učitelj uporablja za demostracijo, učenci pa za izdelavo mozaikov uporabijo predlogo tesere na katero lepijo ali barvne kartone ali kamenčke.  V mošnjičku  v skrinji so priloženi vzorci značilnih kamenčkov za ponazoritev realnih dimenzij kamnov.

Dediščina v prostoru in času: časovni trak iz blaga

zgodovina:obravnava kulturne dediščine-ostanki preteklostI (pomen ohranjanja)

 Podloga časovnega traka, služi kot transparent za obešanje plakatov, ki se lahko poljubno odvija ali zavija glede na potrebno dolžino. Plakate izdelajo učenci na temo vrst bivališč človeka, značilnosti umetnostno-zgodovinskih obdobij ipd.

 

Navodila za uporabo didaktičnih pripomočkov

Vsebina skrinje za 3. vzgojno-izobraževalno obdobje

Za vas smo v skrinjo shranili didaktične pripomočke in materiale, ki so pripravljeni za uporabo. K didaktičnim pripomočkom spadajo tudi pdf predloge, ki so shranjene v skrinji, nekatere pa je za delo z učenci potrebno natisniti.

Seznam didaktičnih pripomočkov v skrinji:

 • igralne karte Arhitekturni elementi
 • načrt kužnega znamenja 
 • igralne karte Prenovljena dediščina
 • načrt kljuke
 • igra Krajinska arhitektura
 • načrt krajinska arhitektura
 • predloga za perspektivo in aksonometrijo

V didaktični skrinji je priložen predlog poslikave skrinje, ki se lahko aplicira tudi na druge kose pohištva, naravni pigmenti, antični vosek in vzorci petih lesnih vrst značilnih za stavbarsko dediščino.

7. RAZRED

Elementi na objektu: igralne karte Prepoznavni arhitekturni elementi

Likovna Umetnost:obravnava arhitekturni elementi,kompozicija

Igralne karte »Prepoznavni arhitekturni elementi« z arhitekturnimi izrazi in fotografijami posameznih členov učitelj uporablja za demonstracijo. Učenci  lahko uporabljajo karte kot predloge za svoje izdelke. V prostem času pa se lahko z njimi igrajo po pravilih igre spomin.

Arhivsko gradivo in načrt: načrt kužnega znamenja

tehnika in tehnologija:obravnava projekcij

Predloge kužnega znamenja s slikami pred in po rekonstrukciji ter tehničnim načrtom, učenci uporabijo kot predloge za opremo z elementi tehničnega risanja. V šoli lahko izdelajo na podoben način načrte za različne, a preproste objekte kulturne dediščine (kapelice, znamenja, ipd.).

8. RAZRED

Moteči posegi v prostoru: igralne karte Prenovljena dediščina

Likovna Umetnost:obravnava iluzije prostora ter motečih posegov v prostoru

Igralne karte s primeri pred prenovo in po prenovi se uporablja za demonstracijo. Učenci jih lahko uporabljajo kot predloge za svoje izdelke ali pa se igrajo z njimi po pravilih igre spomin. Igro učenci lahko dopolnijo s primeri iz neposredne okolice. 

 

Značilni kovani elementi: načrt kljuke

tehnika in tehnologija: obravnava kovinarstva in značilnih kovanih elementov.

Predloge poustvarjene kljuke, ki jo je oblikoval arhitekt Jože Plečnik učitelj uporablja za demonstracijo, učenci pa jih lahko uporabijo kot predloge za opremo z elementi tehničnega risanja. 

 

9. RAZRED

Krajinske ureditve: igra Krajinska arhitektura, načrt 

Likovna Umetnost:obravnava krajinske arhitekture

Igro Krajinska arhitektura  (del načrta franciscejskega katastra ob gradu v Škofji Loki) in A3 predloga ortofoto posnetka gradu se lahko uporabita na različne načine bodisi kot »puzzle«  (razrezani načrt se umešča na ortofoto posnetek) ali kot predloge za opremo z elementi tehničnega risanja.

Umeščanje objektov v/ob registrirano dediščino: predloga za perspektivo in aksonometrijo

Matematika:obravnava geometrijskih elementov v prostoru 

 Predlogo za aksonometrijo in za perspektivo učitelj uporabi za ponazoritev osnovnih pravil prostorskih projekcij.Učenci lahko umeščajo v prostor objekte, ki imajo osnovne geometrijska telesa: kvader, kocka, valj, krogla ali tudi druge geometrijske elemente.

Navodila za uporabo didaktičnih pripomočkov

Kako do skrinj?

Skrinje hranimo v prostorih Učnega laboratorija na Mestnem trgu 35 v Škofji Loki.

Za izposojo imamo na voljo 1 komplet skrinj, ki bo glede na interes krožil po osnovnih šolah.

Za prevzem skrinje za posamezno učno-izobraževalno obdobje ali kompleta treh skrinj za vsa obdobja nas kontaktirajte na:

E-mail: info@zgodovinska-mesta.si 

Telefon: 041 762 741

Izposoja skrinj je brezplačna, poskrbeti morate samo za prevzem in vračilo skrinj v Učni laboratorij v takšnem stanju kot ste jih prejeli. Material v skrinjah (barve, čopiči, kamenčki, antični vosek) je zgolj za prikaz in ne za uporabo.

Lahko pa si sami narediti svoje skrinje dediščine, saj je večina naših didaktičnih pripomočkov  takšnih, da jih lahko natisnete sami ali v tiskarni.