V sredo 25.10.2023 smo v prostorih učnega laboratorija v Škofji Loki organizirali celodnevno delavnico za več vključevanja kulturne dediščine v poučevanje osnovnošolskih predmetov. Predavanj in praktičnih prikazov predstavnikov Zavoda RS za šolstvo, Pedagoške fakultete UL, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ZRC SAZU, Centra za poklicno izobraževanje in Osnovne šole Ivana Groharja so se udeležili ravnatelji, učitelji in svetovalni delavci iz štirinajstih osnovnih šol širom Slovenije.

Poleg veliko dobrih informacij in primerov vključevanja kulturne dediščine v OŠ pouk so udeleženci na licu mesta doživeli in si ogledali zgodbo prenove in restavracije prostorov Rotovža stare mestne hiše v Škofji Loki, kjer se je delavnica odvijala. Fokus delavnice je bil predvsem na stavbni dediščini in poklicih ter veščinah povezanih z ohranjanjem naše dediščine.

Informacija, da obstaja kar 25 poklicnih kvalifikacij, ki so lahko certificirane skozi sistem NPK, kot je na primer suhozidar in jih lahko v osnovnih šolah promovirajo pri usmerjanju učencev v poklice je presenetila naše udeležence. Skozi praktičen prikaz delavnice za učence o naravnih materialih, njihovih lastnostih in uporabi pa se je kot najbolj presenetljiv izolator izkazal kar sam zrak.

Najbolj pomemben zaključek delavnice je bil, da je potrebno učencem omogočiti predvsem izkustven vidik kulturne dediščine skozi vsa čutila poleg praktičnih izkušenj in jih ozavestiti in izobraziti do te mere, da znajo prepoznati in ceniti vse oblike naše kulturne dediščine.

Udeleženci so izkazali zadovoljstvo, da bodo skozi nastajajočo učno prakso projekta Šole prenove za nove generacije ki vključuje usposabljanja, učne priprave, učbenike in didaktične pripomočke  pridobili znanje in orodja za kvalitetno in strokovno vključitev kulturne dediščine v predmete OŠ pouka.

Doc. dr. Irena Hergan, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Otroci vidijo in interpretirajo okolje bolj podrobno in na bolj oseben način kot odrasli zato jim je potrebno dati priložnost, da se izrazijo

Dr. Jasna Fakin Bajec, ZRC SAZU, vodja Raziskovalne postaje Nova Gorica

Teorija dediščine se gradi na čustvih zato je pomembno da otroci čim več ustvarjajo

Nataša Ülen, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije , Šola prenove za nove generacije

Skozi učence želimo doseči tudi starše ter prispevati k viziji kulturne krajine s spoštovanjem naše bivalne dediščine brez rožnatih in fluorescenčno zelenih odtenkov