V učnem laboratoriju v Škofji Loki, bo v sredo 25.10.2023 potekala druga delavnica za vključevanje kulturne dediščine v osnovnošolski pouk na katero so vabljeni ravnatelji, učitelji in svetovalni delavci osnovnih šol.

Namen delavnice je predstavitev veščine prenove, strokovna znanja, obrtne poklice in ročne spretnosti kot pomembne kompetence za delo, ki prinašajo zaposlitvene priložnosti v 21. stoletju, ter predstavitev osnutka novih učnih priprav in novih pristopov za več vključevanja kulturne dediščine v redni učni proces v osnovni šoli.

 

O DELAVNICI

Na prvi posvetovalni delavnici, ki je bila oktobra 2022 v Ljubljani, smo skupaj s sodelujočimi učitelji identificirali trenutne prakse in priložnosti Slovenije in Norveške za več vključevanja kulturne dediščine v poučevanje osnovnošolskih predmetov. V nadaljevanju smo opravili podrobno analizo vsebin in ur učnih načrtov, pri katerih smo izluščili tiste pojme, termine in vsebine, ki se lahko razložijo ob pomoči kulturne dediščine, še posebej pa smo bili pozorni na možnosti medsebojnega in medpredmetnega povezovanja.

Na podlagi zaključkov iz posvetovalne delavnice in po opravljeni analizi je bil izdelan nabor osnutkov novih ali bolje prilagojenih učnih priprav, s katerimi lahko obvezne učne vsebine povežemo s primeri iz kulturne dediščine.

Izsledke analiz in osnutke prilagojenih učnih priprav bi vam radi predstavili na delavnici.

VSEBINA DELAVNICE:

 • predstavitev veščin prenove, strokovnih znanj, obrtnih poklicev in ročnih spretnosti kot pomembnih kompetenc za delo, ki prinašajo zaposlitvene priložnosti v 21. stoletju,
 • predstavitev osnutka učnih priprav in novih pristopov.

KDAJ in KJE?

• 25. oktober 2023 ob 9. uri
• Učni laboratorij, Mestni trg 35, Škofja Loka

KOMU JE NAMENJENA?

 • Ravnateljem, da spodbudijo učitelje za širjenje uporabe nove učne prakse v svoje šole.
 • Učiteljem razredne in predmetne stopnje, da jih navdušimo za nove učne prakse.
 • Svetovalnim delavcem za pomoč pri usmerjanju novih generacij v obrtne poklice.

INFORMACIJE IN PRIJAVE:

 • Za več informacij o vsebini in poteku delavnice nas lahko, pokličete na telefonsko številko: 068 167 412 .

  Prijave prosimo pošljite do ponedeljka, 16. oktobra 2023, na e-naslov:
  info@zgodovinska-mesta.si .

  Delavnica je brezplačna, obsega osem šolskih ur, udeleženci prejmete potrdila o udeležbi.

NAPOVEDUJEMO

Že sedaj napovedujemo in vas vabimo tudi na zadnjo, tretjo posvetovalno delavnico, ki bo potekala predvidoma konec januarja 2024 v Škofji Loki in bo namenjena učiteljem osnovnih šol. Na njej bomo predstavili:
• priročnik za učitelje za nov način poučevanjaizkušnje učiteljev in učencev pri vključevanju kulturne dediščine v redni učni proces osnovnih šol,
• nova didaktična orodja in učne pripomočke,
• vsebino in uporabo dediščinske skrinje.

Lepo vabljeni, da se srečamo na delavnici.

V imenu partnerjev
Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Mateja Hafner Dolenc

PROGRAM