V okviru projekta je načrtovana vrsta dogodkov in usposabljanj namenjenih  promoviranju umeščanja kulturne dediščine v učne ure v osnovnošolskem pouku,  izmenjavi dobrih praks med Norveško in Slovenijo ter usposabljanja učiteljev in strokovnih delavcev za uvedbo nove učne prakse pri izvedbi dnevov dejavnosti in učnih urah skoraj vseh predmetov osnovnošolskih triad. Kulturna dediščina povezuje raznolika področja znanj, ki jih lahko smiselno vključimo v številne osnovnošolske predmete ter tako krepimo raznolikost metod poučevanja in praktično uporabnost.

Dogodki za izmenjavo dobrih praks

Posvetovalna delavnica za učitelje osnovnošolskih predmetov »Kako skozi obstoječe predmete učencem približati kulturno dediščino?«  namenjena spoznavanju obstoječih praks in priložnostih Slovenije in Norveške za več vključevanja kulturne dediščine v poučevanje osnovnošolskih predmetov.

Termin izvedbe: 12. 10. 2022

Študijski obisk Norveške za člane strokovne ekipe projektnih partnerjev za izmenjavo metod poučevanja kulturne dediščine

Termin izvedbe: 15.11-19.11. 2022

Zaključni dogodek

Termin izvedbe: marec 2024

Usposabljanja

Usposabljanje učiteljev za uvedbo nove učne prakse  v redni OŠ pouk

Termin izvedbe: oktober 2023

Usposabljanje za ravnatelje in strokovne delavce OŠ 

Temin izvedbe: november 2023