Približujemo novo učno prakso 

Dogodki in delavnice za razvoj, promocijo in umeščanje učne prakse, ki temelji na nepremični kulturni dediščine v osnovnošolski pouk.

 

Naslavljamo strokovne delavce OŠ 

Za več vključevanja kulturne dediščine v OŠ predmete

17.april 2024,delavnica nove učne prakse

V Škofji Loki je potekala delavnica za strokovne delavce OŠ namenjena spoznavanju z novo učno prakso s praktičnim prikazom poteka učnih ur.

Delavnica kulturne dediščine

25.oktober 2023

Strokovni delavci OŠ so bili seznanjeni z strokovnimi informacijami in primeri vključevanja kulturne dediščine v OŠ pouk z fokusom na stavbni dediščini in poklicih ter veščinah povezanih z ohranjanjem naše dediščine.

Posvetovalna delavnica

12.oktober 2022

Učitelji OŠ so izmenjali svoje dobre prakse ter spoznali obstoječe slovenske in norveške prakse vpeljevanja kulturne dediščine v učne načrte posameznih predmetov.                                                       

 

Sodelujemo z strokovno javnostjo

Prvo srečanje posvetovalne skupine

5.julij 2023

Člani posvetovalne skupine; predstavniki ministrstev, izobraževalnih inštitucij in drugih relevantnih ustanov so posredovali svoja mnenja, predloge in usmeritve pri pripravi 18 učnih priprav ter didaktičnih proimočkov nove učne prakse.

Drugo srečanje posvetovalne skupine

7,marec 2024

Člani posvetovalne skupine so si na drugem srečanju ogledali, prenovljene prostore didaktične pripomočke, e-gradiva ter zaključene učne priprave ter izmenjali svoja menja ter dragocene izkušnje.

 

Promoviramo novo učno prakso 

1.novinarska konferenca

Škofja Loka

S konferenco na Občini Škofja loka smo medijem prestavili projekt ter nevrološko testiranje otrok, ki je sočasno potekalo na OŠ Ivana Groharja.

 

 

2.novinarska konfereneca

5.junij 2023 koper

S konferenco na Univerzi za humanistične študije smo medijem predstavili ozadje projekta ter projektno aktivnost, ki je potekala istega dne v Arheološkem parku v Simonovem zalivu.

Zaključni dogodek

18.april škofja loka

Program za širšo javnost, strokovne delavce OŠ ter deležnike projekta je potekal v Sokolskem domu v Škofji Loki, kjer nas je obiskal tudi Herman Baskår, namestnik veleposlanika Kraljevine Norveške.