V sredo 17.4.2024 so se nam v Škofji Loki v Sokolskem domu pridružili učitelji, ravnatelji in svetovalni delavci na tretji delavnici za vključevanje kulturne dediščine v osnovnošolske predmete. Delavnica je bila v prvi vrsti namenjena spoznavanju učiteljev z učnimi pripravami, skrinjo dediščine in didaktičnimi pripomočki, ki so nastali  s skupnim sodelovanjem ZVKDS, UP FHŠ, Osnovne šole Ivana Groharja in Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

V uvodnem delu so udeleženci izvedeli koristne informacije o tem, čemu je potrebno posvečati več pozornosti, zato do bo učenje bolj učinkovito, ki jih je podala Doris Kužel iz Zavoda RS za šolstvo.

Nataša Ülen iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je predstavila priročnike s scenariji učnih priprav po triadah in zakaj ter kako se uporablja interaktivne didaktične pripomočke.

Učitelji so iz prve roke izvedeli, kako je potekala izvedba učnih ur različnih predmetov od predmeta likovne umetnosti do matematike, kjer so bili pri podajanju snovi vključeni primeri iz kulturne dediščine.

Učitelji OŠ Ivana Groharja, ki so sodelovali pri preverjanju in nadgrajevanju učnih priprav pod okriljem koordinatorice projekta na osnovni šoli Petre Primc Marko in mentorice Nataše Ülen, ZVKDS so povedali, da je bila učna praksa zelo dobro sprejeta in da so učenci izkazali veliko zanimanja in angažiranosti pri pouku. Udeležencem je bil predstavljen didaktični kotiček namenjen škofjeloški stavbni dediščini, ki se nahaja v OŠ Ivana Groharja in je nastal v skupnem sodelovanju s Srednjo šolo za lesarstvo- ŠCŠL.

Sledila je okrogla miza, kjer so sodelovali predstavniki nacionalnih inštitucij s področja izobraževanja in kulture ter predstavniki medinstitucionalnega okolja, ki so iskali odgovore na vprašanji, kaj lahko različne stroke skupaj storijo za inovativno vključevanje kulturne dediščine v predmetnik osnovnih šol in kako za to motivirati učence.

 

 

 

 

 

Prikazni del delavnice je potekal v prenovljenih prostorih »učnega laboratorija« v nekdanji škofjeloški mestni hiši, kjer je Nataša Ülen udeležence popeljala skozi proces izdelave slikopleskarskih šablon ter tiskanja le teh z naravnimi barvami na papir. Maja Štembal Capuder in Mateja Kavčič pa sta prikazali sestavljanje zidu po načrtu tlorisa iz lesenih kock ter gradnjo suhega zidu na podlagi peska in kamnov.

Udeleženci so izrazili velik interes za tiskane priročnike, ki so nastali v projektu ter uporabo skrinje dediščine z didaktičnimi pripomočki. V okviru prve delavnice iz sklopa delavnic za več kulturne dediščine v osnovnih šolah smo na pobudo udeležencev sklenili da bo sklop skrinj dediščine na voljo osnovnim šolam preko sistema kroženja.

 

 

 

Delavnico smo zaključili z dobrimi občutki in zaupanjem, da bomo skupaj z učitelji še naprej sodelovali pri našem skupnem poslanstvu. Želimo, da učenci že v osnovni šoli razvijejo pozitiven odnos do dediščine, s poudarkom na nepremični dediščini.

Tako bo dvignjena zavest da je dediščina aktualna, tudi v današnjem času za sodobne potrebe, v upanju da jo bomo ohranili za naslednje rodove.