Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja
Pri projektu “Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja” sodelujejo Združenje zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS), kot vodilni partner, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Univerza na Primorskem (UPFHŠ), Šolski center Škofa Loka, Srednja šola za lesarstvo (ŠCŠL SŠL), Osnovna šola Ivana Groharja (OŠIG), Občina Škofja Loka (OBŠL) in norveška organizacija MAGMA Geopark AS (MAGMA). 

S projektom želimo približati kulturno dediščino učiteljem in s tem posredno samim učencem; kulturna dediščina v prostoru naglo izginja, se prilagaja novim, tujim trendom in se mestoma preoblikuje tudi do nerazpoznavnosti, medtem ko se tradicionalne veščine in stara znanja izgubljajo v pozabo, s tem pa tudi raznovrstni tradicionalni poklici; nenazadnje pa se postopoma izgublja sama identiteta našega prostora.

Kot glavni cilj projekta smo si zadali vzpostavi medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje novih generacij v osnovni šoli o sami kulturni dediščini in tudi procesu prenove objektov, kot pomembnih kompetencah in vrednotah za življenje in delo v 21. stoletju. 
Skupaj s partnerji smo analizirali učne načrte in dneve dejavnosti v Sloveniji in na Norveškem ter skupaj razvijamo novo inovativno metodo poučevanja vsebin kulturne dediščine v osnovnih šolah z medpredmetnimi povezavami.

Metoda bo preizkušena skozi neinvazivno raziskavo na podlagi nevrološkega testiranja čustvenih in kognitivnih odzivov otrok na poučevanje o kulturni dediščini. 
Pripravili bomo priročnike za učitelje po triadah z odrtimi učnimi pripravami ter „skrinjo dediščine“ didaktičnimi pripomočki, ki bi jih želeli prilagodi obstoječim in tudi prihajajočim učnim vsebinam obveznih in izbirnih predmetov, s poudarkom na kulturni dediščini, izvajali bomo pa tudi delavnice za dodatna usposabljanja učiteljev.