.

S projektom Šola prenove za nove generacije približujemo kulturno dediščino učiteljem in s tem posredno samim učencem; kulturna dediščina v prostoru naglo izginja, se prilagaja novim, tujim trendom in se mestoma preoblikuje tudi do nerazpoznavnosti, medtem ko se tradicionalne veščine in stara znanja izgubljajo v pozabo, s tem pa tudi raznovrstni tradicionalni poklici; nenazadnje pa se postopoma izgublja sama identiteta našega prostora.

Glavni cilj projekta je vzpostavitev medinstitucionalnega okolja in nove učne prakse za bolj načrtno izobraževanje novih generacij v osnovni šoli o sami kulturni dediščini in tudi procesu prenove objektov, kot pomembnih kompetencah in vrednotah za življenje in delo v 21. stoletju. 
Skupaj s partnerji smo analizirali učne načrte in dneve dejavnosti v Sloveniji in na Norveškem ter skupaj razvili novo inovativno metodo poučevanja vsebin kulturne dediščine v osnovnih šolah z medpredmetnimi povezavami.

Nov pristop smo preizkusili skozi neinvazivno raziskavo na podlagi nevrološkega testiranja čustvenih in kognitivnih odzivov otrok na poučevanje o kulturni dediščini. Raziskavo smo izvedli v okviru kulturnega dneva v Arheloškem parku v Simonovem zalivu v Izoli med poukom v Osnovni Šoli Ivana Groharja v Škofji Loki ter na Norveškem.

Pripravili smo štiri priročnike za učitelje po vzgojno-izobraževalnih obdobjih z odrtimi učnimi pripravami ter „skrinjo dediščine“ didaktičnimi pripomočki, ki se lahko prilagodijo obstoječim in tudi prihajajočim učnim vsebinam obveznih in izbirnih predmetov, s poudarkom na kulturni dediščini.

Za uvedbo nove prakse izvajamo tudi delavnice za dodatna usposabljanja učiteljev.

S sredstvi norveškega mehanizma smo:

  • Obnovili prostore nekdanje mestne hiše v starem mestnem jedru Škofje Loke in jih preobrazili v takimenovani učni laboratorij namenenjen izobraževanju učiteljev in mladih.
  • Izdelali didaktični kotiček Galerija pod Homanovo lipo v Osnovni šoli Ivana Groharja, ki približuje kulturno dediščino iz domačega okolja učencem.

 

Pri projektu “Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja” sodelujemo Združenje zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS), kot vodilni partner, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Univerza na Primorskem (UPFHŠ), Šolski center Škofa Loka, Srednja šola za lesarstvo (ŠCŠL SŠL), Osnovna šola Ivana Groharja (OŠIG), Občina Škofja Loka (OBŠL) in norveška organizacija MAGMA Geopark AS (MAGMA)

Video utrinek