Spoštovani učitelji, ravnatelji in svetovalni delavci osnovnih šol,
vabljeni na 3. delavnico

Vključevanje kulturne dediščine v predmete OŠ

sreda, 17. april 2024, ob 9.00 Sokolski dom, Mestni trg 17, Škofja Loka 

Namen delavnice je predstaviti izkušnje in vtise učiteljic z uporabo novih učnih praks za poučevanje kulturne dediščine in veščin prenove ter praktična uporaba pripomočkov za učitelje in učiteljice, ki so nastali v projektu Šola prenove za nove generacije

O DOGODKU

Osrednji del dogodka bo namenjen delitvi izkušenj in spoznanj učiteljic Osnovne šole Ivana Groharja, ki so v okviru rednih učnih ur pri pouku od 1. do 9. razreda testirale in sodelovale pri pilotni izvedbi učnih ur po vnaprej pripravljenem scenariju, ki v učne ure vključuje primere iz kulturne dediščine in spodbuja medpredmetno povezovanje. 
Srečanje je odlična priložnost, da iz prve roke dobite odgovore na vaša vprašanja, spoznate, kaj je bilo dobro, kje so bili izzivi in kakšni so predlogi za nadgradnjo učne prakse v prihodnje. Spoznali boste odzive in mnenja učencev, ki so prvič sodelovali pri »drugačnih« učnih urah.
Na okrogli mizi bomo skupaj s strokovnjaki z različnih področij iskali odgovore na vprašanji, kaj lahko različne stroke skupaj storimo za inovativno vključevanje kulturne dediščine v predmetnik osnovnih šol in kako za to motivirati učence.

KOMU JE DOGODEK NAMENJEN

  • Ravnateljem, da spodbudijo učitelje za širjenje uporabe nove učne prakse v svoje šole
  • Učiteljem razredne in predmetne stopnje, ne glede na predmet poučevanja, da v vaše delo vpeljete nove, sveže učne prakse ki spodbujajo medpremetno povezovanje
  • Svetovalnim delavcem za pomoč pri usmerjanju novih generacij v obrtne poklice

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Za več informacij o vsebini in poteku delavnice pokličite Barbaro Možino na telefonsko številko:
068 167 412 ali ji pišite na info@zgodovinska-mesta.si

Prosimo, da se prijavite do petka, 12. aprila 2024, na e-naslov: info@zgodovinska-mesta.si.
Pri prijavi navedite, iz katere izobraževalne ustanove prihajate ter svoje področje dela.

Za delavnico ni potrebna kotizacija, poleg programa poskrbljeno tudi za prehrano udležencev.

Razumevanje, prepoznavanje in vrednotenje dediščine tako v zasebnem kot javnem življenju je ena od temeljnih kompetenc državljana, obravnava in doživljanje kulturne dediščine pa pozitivno prispevata k bolj strpni, demokratični, ustvarjalni in vključujoči družbi.

Lepo vabljeni, da se srečamo na delavnici.