Študijski obisk je potekal v mestu Flekkefjord na Norveškem pod okriljem  norveškega projektnega partnerja Geoparka Magma. Študijski obisk je bil namenjen strokovni skupini partnerskih organizacij za spoznavanje metod poučevanja kulturne dediščine v norveških osnovnih šolah. Preko vzajemnega učenja in izmenjave metod poučevanja kulturne dediščine so udeleženci pridobili vpogled v pristope, ki jih uporabljajo na Norveškem. Študijski del obiska je bil organiziran v obliki delavnic vzajemnega učenja in izmenjave metod poučevanja o kulturni dediščini. Poseben poudarek obiska je bila predstavitev izsledkov sodobne nevrološke znanosti pri soočenju z dediščino, rabi digitalnih orodij in učenju izven učilnice.

Prvi vtisi udeležencev pri ogledu krajine, ki je del območja Geoparka Magma so bili da je primerjavi s slovensko kulturno krajino norveška krajina bolj ohranjena, ljudje so bolj v stiku s svojo kulturno dediščino in tradicijo, kar se močno odraža v vizualnem vtisu kulturne krajine.

Pri obisku kombinirane srednje šole Flekkefjord School (gimnazija in tehnična šola)lokalne srednje šole,  je udeležencem učitelj Joran Woll predstavil več projektov in metod dela ter je kot najbolj učinkovit pristop izpostavil delo na terenu ter priložnosti, ki omogočajo prepoznavnost dela učencev v širši javnosti kot so nagrade. Sodelovanje med učitelji na Norveškem poteka podobno kot v Sloveniji kar pomeni, da je vse odvisno od lastne samoiniciative in angažiranosti učiteljev ter velikokrat tudi porabe lastnega časa. 

Po obisku šole je sledil ogled otoka Hidra kjer živi manjša dokaj zaprta lokalna skupnost kjer so udeleženci  lahko videli kakšen pozitiven vpliv ima lahko dojemanje kulturne dediščine kot del lastne identitete tako na kvaliteto življenja, kot vir zaslužka ter na ohranjanje kulturne krajine.

V sklopu delavnic sta udeležencem strokovnjaka na področju kulturne dediščine ter arheologa Line Murphy in Morten Kutschera z svojo predstavitvijo metod dela izkazala da so otroci najbolj angažirani takrat ko je vključen HANDS ON pristop, poučevanje v naravi, ter delo učencev na terenu.

Nevroznanstvenik Andrea Barisellija je udeležencem z svojim uvod v svet nevroznanosti odprl priložnosti za bolj znanstven pristop k snovanju novega programa in vsebine predvsem v smislu upoštevanja okolijskih dejavnikov, ki vplivajo na zmožnost razmišljanja in učenja  ter načina podaje vsebine. 

Zadnji da obiska je bil posvečen spoznavanju Aplikacije TeachOUT ki je enostavna za uporabo in obenem zabavna možnost za učenje na prostem. Primerna je za uporabo pri vseh predmetih, spodbuja duh tekmovanja pri uporabnikih kar je dobra spodbuda za učenje ter je odličen pripomoček za učenje o arhitekturni kulturni dediščini.