V torek, 28. novembra, je Združenje zgodovinskih mest Slovenije ob 30 letnici delovanja združenja v Škofji Loki uradno odprlo obnovljene prostore novega učnega laboratorija, ki je nastal v okviru partnerskega projekta Šola prenove za nove generacije, podprtega iz strani Norveškega mehanizma ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Obnovljeni prostori nekdanje mestne hiši Stari Rotovž ,ki je najmarkantnejša stavba Mestnega trga Škofje Loke iz 16.stol., bodo namenjeni predvsem izobraževanju OŠ učiteljev na področju nepremične kulturne dediščine. Prostori, ki so bili zapuščeni, pred več kot 15 leti so se izselili zadnji stanovalci in so propadali. Potrebni so bili celovite prenove, ki smo se je lotili v okviru projekta Šola prenove za nove generacije, razpisa norveškega finančnega mehanizma.

Z usklajenim sodelovanjem partnerjev projekta, predvsem Občine Škofja Loka, ki je vodila zahteven projekt obnove ter strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki so izvajali restavratorska dela smo dobili izjemne prostore novega učnega laboratorija za kulturno dediščino, kjer bodo potekale delavnice za usposabljanje učiteljev za vključevanje vsebin kulturne dediščine v učni proces, skladno z novimi učnimi programi, ki nastajajo v okviru projekta.

Ob obnovi prostorov, so restavratorji odkrili različne faze iz vsaj 500 letnega življenje objekta. Te najdbe so ostale vidne in prezentirane in pripovedujejo zgodbo o tehnologiji gradnje in spretnostih mojstrov in obrtnikov , uporabljenih gradivih in obdelavah, kamnoseških in drugih detajlih, uporabljenih barvah in poslikavah, ki so skozi več stoletij spreminjale hišo in preoblikovale prostore.Tako bodo prostori novega učnega laboratorija že sami po sebi izjemno učno okolje, saj 13 sond, ki bodo tudi strokovno predstavljene, pravi učni poligon za spoznavanje kulturne dediščine, zakonitosti gradnje ter ročnih spretnosti. V novih prostorih učnega laboratorija bodo v okviru projekta Šola prenove za nove generacije že januarja potekale vsebine vezane na izobraževanje in usposabljanje pedagogov za več kulturne dediščine v osnovnih šolah.

Obnovljene prostore so si poleg članic združenja in projektnih partnerjev ogledali državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik in direktorica Direktorata za kulturno dediščino Špela Spanžel in predstavniki Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki je vodilna znanstveno-raziskovalna institucija na področju gradbeništva v Sloveniji, ki se aktivno posveča tudi področju ohranjanja kulturne dediščine .

Po ogledu prostorov so udeleženci odprli živahno debato o ohranjanju in prenovi zlasti stavbne dediščine v starih mestnih središčih. Kako na državni ravni poenotiti pristope pri prenovah in povečati aktivnosti na tem področju, sta skupaj s predstavniki mest razmišljala državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS Matevž Čelik Vidmar in generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo RS Špela Spanžel.

Vsi prisotni so se strinjali, da si delijo skupne cilje – uspešno prenavljati in revitalizirati stavbno dediščino ter čim več uspešno in strokovno realiziranih prenov. Vrhunec dogajanja pa je bil slavnostni dogodek v kulturni dvorani Sokolskega domu namenjen dvojnemu programu: otvoritvi prostorov novega učnega laboratorija in praznovanju 30-letnice Skupnosti starih mest predhodnice Združenja zgodovinskih mest Slovenije.